Dekvoorwaarden & Aanmelding merrie


Foto Linda Halsema
Foto Linda Halsema

DEK-GELD 2023
White Dream is beschikbaar voor alle rassen en stamboeken.

Om u ook in deze dure tijden tegemoet te komen en de kans te geven voor betaalbaar dekgeld met een kwaliteitsvolle cremello hengst, met interessante afstamming, te kunnen dekken, hebben wij besloten het dekgeld aantrekkelijk te houden in 2023

Daarom is het DEKGELD in 2023 nu aangepast naar 625,00 euro totaal
( i.p.v 675,00 euro) .


Iedere fokker die gebruik maakt van White Dream GF ontvangt dus 50,00 euro korting in 2023!

Eerste deel dekgeld 280,00 Euro*
Tweede deel dekgeld bij dracht merrie 345,00
Euro
(i.p.v. 395,00) *

Merries met verdunningsgen, beperkt toegelaten, dekgeld met toeslag is op aanvraag.

* Exclusief 9% btw,
* Exclusief kosten voor verzending en ex. afdracht en dekbewijs.
* Korting is al verrekend


Dekvoorwaarden Nederland


1. Facturatie Dekgeld Nederland: 
1.1 Eerste Deel Dekgeld dient u te voldoen binnen 2 dagen, 
na de eerste bestelling en eerste levering. U ontvangt de factuur via de email.
1.2  Tweede deel dekgeld dient u te voldoen na drachtig scannen uw merrie door de dierenarts, voor 1 oktober as. U ontvangt de factuur via de email.
1.3 Het dekbewijs/dekbon wordt door ons besteld, nadat het volledige dekgeld en kosten dekbewijs, aan ons zijn voldaan.
1.4  Dekgelden zijn exclusief 9% btw 
1.5 Voorwaarden en facturatie Dekgeld buiten Nederland, op aanvraag.

2. Verzending / Opsturen
2.1. Levering is altijd vooraf in overleg.
2.2. Kosten voor verzending via koerier, wordt door ons aan opdrachtgever doorberekend en gefactureerd.

3. Bestellen
3.1 Vooraf dient u het aanmeldformulier naar ons te hebben verzonden zodat uw gegevens bij ons bekend zijn. Dit formulier staat ook op deze pagina.
3.2. Informeer ons via whatapp wanneer uw dierenarts de merrie controleert. Maak hiervoor tijdig een afspraak.

3.3. Bestellen van sperma  met voorkeur 1 avond van te voren via whatsapp 0619607392 of in de ochtend voor 7.30 uur.

Wilt u hiermee rekening houden ivm controle dierenarts, bv eind van de middag ipv de volgende ochtend, Dit ivm route en tijdstip van ophalen bestellingen door de koerier op het dekstation.

4. Dekbewijs
4.1. Aanvraag dekbewijs stamboek van uw keuz
e, is voor kosten merrie-houder. (b.v. Nrps - Aes - Rbp - Bwp - Kwpn enz.)  
4.2 Indien het volledige dekgeld niet is ontvangen op 1 oktober as, zijn wij genoodzaakt extra kosten hiervoor in rekening te brengen voor nabestellen van uw dekbewijs/dekbon voor uw merrie, a 15,00 Euro ex 21% btw.

5. Inseminatie .
5.1 Merrie begeleiding en controle op dracht, dient u met uw dierenarts af te spreken.
5.2  Uw merrie dient voor inseminatie gecontroleerd te zijn op eisprong en hengstigheid.
5.3. Inseminatie merrie met verdunningsgen, is altijd op aanvraag en vooraf overleg.

5.4 Let op: Na de inseminatie dient de merrie nogmaals gecontroleerd te worden op eisprong, of daadwerkelijk het geellichaam (= eicel) weg isAlleen dan kan er bevruchting plaatsvinden. Vandaar dat dit gecontroleerd dient te worden door uw dierenarts. Het kan voorkomen dat een merrie  binnen dezelfde cycles 2 keer geïnsemineerd dient te worden. Daarom is na het insemineren controle van groot belang of de eicel daadwerkelijk weg is.  Een goede dierenarts zal dit zelf aangegeven en hiervoor  na het insemineren een afspraak met u maken voor deze controle. 

5.5 Insemineren van uw merrie is mogelijk door ons, indien onze agenda dit toelaat en alleen binnen onze regio. Daarom dit altijd vooraf in overleg.

6. Gust/Niet Drachtig**
6.1. De gust verklaring, van uw dierenarts, dient uiterlijk op 1 oktober van hetzelfde jaar, door ons te zijn ontvangen.
6.2 Indien uw merrie gust is en u wilt terugdekken met "White Dream GF" 
bieden wij u een regeling aan.

7.  Levend Veulen Garantie**
7.1. Is uw veulen levenloos geboren, of overlijdt kort na de geboorte, dan kunt u voor het gust-tarief, het volgende dekseizoen, terugdekken, mits u het jaar eerder, het volledige dekgeld heeft voldaan aan AM
 Horses.
7.2 Voorwaarde is de overlijdensverklaring van uw veulen, van uw dierenarts, te overleggen aan ons.

8. Commissie aan derden
Eventuele commissiekosten voor merrie- begeleiding en inseminatie,  via een  inseminatie- en/of dekstation, zijn voor kosten merrie-houder, indien men er voor kiest de merrie aldaar te plaatsen. 

(In de praktijk komt dit neer op ongeveer 100,00 a 125,00 euro ex btw, voor diensten van het inseminatie-station, voor uw merrie).
Wij geven u het advies vooraf naar dit tarief te informeren, bij het station van uw keuze. 

Foto Linda Halsema
Foto Linda Halsema

Aanmeldformulier Dekking  "White Dream"Foto RM Fotografie
Foto RM Fotografie